Zajímavé cíle v okolí - Penzion Starý mlýn

Zajímavé cíle v okolí

Nejbližší okolí:

Vydáte-li se ze Starého mlýna na procházku, směřujte své kroky ke kostelu sv. Vavřince na Štítarském kopci. Kostel sv. Vavřince pochází ze 13. století, ale na jeho místě dříve stávalo hradiště, které již od 11. století střežilo důležitou obchodní cestu vedoucí údolím Radbuzy až do Řezna. Archeologické nálezy z této lokality si můžete prohlédnout v Muzeu Chodska v Domažlicích. Za příznivého počasí uchvátí každého návštěvníka těchto míst krásný výhled do kraje.

Starý mlýn s obcí Štítary spojuje technický klenot - stará kamenná lávka přes říčku Radbuzu. V samotné obci Štítary můžete shlédnout šestihrannou kapli sv. Judy Tadeáše, která bohužel není v nejlepším stavu, a přilehlou faru.
Města, městečka a sídla:


Stojí zde řada zajímavých církevních objektů (např. augustiniánský Klášter v Pivoni, premonstrátský klášter v Teplé (www.klastertepla.cz), hradů (Přimda), zámků (Trhanov, Bor, Tachov), zřícenin (Starý Hernštejn) a daleko není ani do lázní (např. Mariánských Lázní či Kynžvartu).

Příroda:

Jen několik desítek metrů od Starého mlýna se nachází významný regionální biotop - suchá step (více na ČSOP Libosváry). Pouze o pár kilometrů dál se mezi Horšovským Týnem a Borem u Tachova nachází přírodní park Sedmihoří s naučnou stezkou a několika značenými turistickými trasami. Doslova na druhé straně silnice je další přírodní park Valcha. Pouze několik kilometrů západně od Štítar se nachází Chráněná krajinná oblast Český les. I zde najdeme mnoho značených příhraničních turistických i cykloturistických stezek.

Kontakt

tel. 608 715 577
e-mail: penzion@starymlyn.cz

Rychlý dotaz